Fremtid

Vedligeholdelsesplan – en bunden opgave

Fremtiden byder både på bundne og hensigtsmæssige opgaver

Foreningen har en bunden opgave til den kommende generalforsamling. Opgaven er, at der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for AB Lærkens ejendom på Treneparken.

Det er ikke et lovkrav, at foreningen skal have en vedligeholdelsesplan – men det er et lovkrav, at foreningen beslutter, om der skal laves en vedligeholdelsesplan, eller ej. (Kilde: ABF-nyt nr. 3 september 2018 s. 6 rubrikken Nøgletal).

Helt elementært er det sund fornuft at have en. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation anbefaler på det varmeste, at alle andelsboligforeninger får udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der rækker 10 år ud i fremtiden. Planen skal hvert år forlænges med et år, så foreningen altid har et 10-årigt overblik over kommende vedligeholdelsesarbejder.

Foreningen kan med en vedligeholdelsesplan sikre sig selv bedst muligt, at der er de penge i kassen, der skal være, når store og små vedligeholdelsesarbejder skal udføres. Derudover sikrer en vedligeholdelsesplan, at andelshaverne hverken betaler for meget eller for lidt i husleje.

Der er ingen ulemper ved at have en vedligeholdelsesplan.

Forskønnelse af ankomstareal og P-plads

  • P-plads og indkørsel til Treneparken 🙂

Lad os være ærlige – lige så charmerende og flot som langt de fleste andelshaveres haver og de grønne fællesarealer fremstår, lige så grå og trist er ankomstareal og P-plads

Stadig flere andelshavere bakker op om tanken at gøre noget seriøst ved ankomstareal og P-plads. Med det mål at hver gang man triller ind på ankomstarealet er det med fornemmelsen, “Hvor er her pænt og rart”.

Naturligvis skal et sådant projekt tage hensyn til de beboere, der har bolig ud til arealerne. Det skal heller ikke være unødvendigt uhensigtsmæssigt for adgangsforholdene. Derudover skal økonomien også være til det.

Den charmerende haveside på Treneparken